Calendario Escolar

HORARIO  9:00 a 14:00
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL ALUMNADO EN HORARIO DE TARDE 15:45 a 16:30